top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKrystyna Połubińska

Chwila refleksji z trenerką i ekspertką Krystyną Połubińską

Tak sobie myślę… jak to czas szybko upłynął. Już od ponad 24 lat jako certyfikowany trener Marketplace instytutu Innovative Learning Solutions Inc. w Tennessee doskonalę w praktyce umiejętności menedżerskie w oparciu o symulacyjne gry biznesowe.
Metodologia wykorzystania w edukacji gier biznesowych Marketplace została stworzona przez dra Ernesta Cadotte’a, profesora marketingu na Uniwersytecie w Tennessee w Knoxville. Celem stworzonego w latach 90. modelu symulacyjnego było pokazanie istoty i wzajemnego oddziaływania każdego funkcjonalnego obszaru biznesu w praktyce.


Początek podróży w świat gier symulacyjnych

Zainspirowana do działania po spotkaniu z profesorem Ernie Cadottem w 1997 roku rozpoczęłam swoją podróż w świat symulacji biznesowych, wprowadzając w 1998 roku jako jedna z pierwszych osób w Polsce opracowaną przez niego grę do edukacji menedżerskiej. Technologia lat 90. pozwalała na wykorzystanie tej gry wyłącznie na dyskietkach. Uczestnicy zapisywali na nich swoje decyzje, a następnie dostarczali dyskietki trenerowi.


Rozwój technologii i Innovative Learning Solutions Inc.

Powszechność możliwości korzystania z Internetu to nowy rozdział w wykorzystaniu symulacyjnych gier biznesowych. Fakt ten był zarówno dla mnie, jako trenera, oraz uczestników niesamowitą rewolucją w realizacji i korzystaniu z gier biznesowych.

Tak oto symulacyjne gry biznesowe jako narzędzie szkoleniowe stały się moja pasją, którą rozwijam do dzisiaj, wdrażając coraz nowsze edukacyjne rozwiązania. Dzisiaj profesor Ernie Cadotte zarządza firmą Innovative Learning Solutions Inc. w Tennessee która oferuje ponad 35 symulacyjnych gier biznesowych dla studentów biznesu oraz profesjonalistów korporacyjnych na całym świecie. To właśnie te gry z sukcesem realizuję w Polsce.


Zostań częścią społeczności użytkowników symulacyjnych gier biznesowych!

Dzisiaj symulacyjne gry biznesowe nieustannie są rozwijane i wykorzystywane w edukacji menedżerskiej na całym świecie, a ja jestem dumna, że jako trenerka należę do społeczności Marketplace. Wszystkich doceniających efektywność praktycznych narzędzi w doskonaleniu umiejętności menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania organizacją Zapraszam do bycia częścią społeczności uczestników symulacyjnych gier biznesowych.


Grafika przedstawia liczbę użytkowników symulacyjnych gier biznesowych na świecie na przestrzeni ostatnich 21 lat! Źródło: https://www.marketplace-simulation.com/

10 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page