top of page
Szukaj
  • Krzysztof Jędrzejewski

International Corporate Management – zaawansowana symulacja dla osób z doświadczeniem

Jak zarządzać zrównoważonym rozwojem firmy działającą w niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Jaką strategię dobrać, aby uzyskać najefektywniejsze wyniki w okresie 2,5 roku kontraktu menedżerskiego?

Analiza wyników na zakończenie zajęć z wykorzystaniem symulacji biznesowej.


Na te pytania odpowiada symulacja biznesowa „International Corporate Management – Bikes”. To kolejna symulacja biznesowa z 36 oferowanych, w której ostatnio brali udział uczestnicy moich zajęć i którą chcę przybliżyć w ramach cyklu prezentacji dla tych którzy nie trafili na naszą stronę www.symulacjebiznesowe.com.


Symulacja o wysokim stopniu zaawansowania

„International Corporate Management – Bikes” to symulacja o wysokim stopniu zaawanasowana zajmująca się wszystkimi obszarami funkcjonalnymi firmy i uświadamiająca ich wzajemne powiązania. Uwzględniając zależności wynikające z oddziaływania pomiędzy marketingiem tradycyjnym i internetowym, produkcją, dystrybucją, zasobami ludzkimi, inwestycjami, innowacjami, finansami, księgowością oraz zarządzaniem zespołem, uczestnicy widzą, jak ich decyzje wpływają na efektywność innych obszarów oraz całej firmy.


W ramach tej symulacji uczestnicy pracują w zespołach wykonawczych podejmujących realistyczne decyzje biznesowe działając w niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej wpływającej na wahania kursów walutowych i popytu w poszczególnych regionach międzynarodowych. Muszą śledzić zmieniające się trendy i oceniać, jak mogą one wpłynąć na atrakcyjność a przede wszystkim koszty prowadzenia działalności.


Droga do sukcesu

Podejmując decyzje z kwartału na kwartał uczestnicy muszą opierać się na wiedzy zachowanej z poprzedniego kwartału oraz dodatkowo brać pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy oraz zająć się kwestiami HR, etycznymi oraz środowiskowymi. Sukces wymaga korzystania z szerokiej gamy koncepcji biznesowych oraz analiz.


Uczestnicy muszą interpretować informacje zwrotne od rynku, analizować ruchy konkurentów i szybko dostosowywać swoją strategię w zależności od uzyskanych wyników. Złożoność symulacji Marketplace wymaga podziału zadań i koordynacji między członkami zespołu. Wiele kompromisów wymaga debaty, w której uczestnicy potrzebują skutecznie komunikować się i walczyć o swoje pomysły. Stwierdzają również, że "poprawne" odpowiedzi nie istnieją. To, co jest "dobrą" decyzją, zależy od okoliczności w danym momencie.


Możliwości symulacji i korzyści z jej wykorzystania

International Corporate Management jest dostępny z dwoma różnymi historiami produktów, komputerami osobistymi i rowerami wyprodukowanymi w technologii 3D.


Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem symulacji biznesowych.

Do oceny efektywności zarządzania wszystkimi aspektami firmy odpowiedzialnej społecznie służy wykorzystana jest zrównoważona karta wyników obejmująca takie wskaźniki jak: wyniki finansowe, wyniki rynkowe, skuteczność marketingowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, wydajność produkcji, tworzenie bogactwa, inwestycja w przyszłość firmy, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, reputacja oraz sprawozdanie podsumowujące działania w zakresie zaspakajania wartości interesariuszy.


Realizacja symulacji biznesowej obejmuje łącznie 3 dni (24 h szkoleniowych) warsztatów stacjonarnych. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu!

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page